ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

ESCOLA JOC DE LA BOLA :: Projectes

Amics lectors

A la nostra escola es duu a terme un projecte de grans i petits a l’àrea de llengua catalana, on els nens i nenes de Cicle Superior s’agermanen amb els infants de Cicle Inicial i fan lectures conjuntes de forma setmanal.

Aquest projecte està pensat per fomentar i millorar el procés lector establint uns lligams afectius, de col·laboració i ajuda entre dos alumnes de cursos diferents.

Dos cops a l’any l’alumnat fa una autoavaluació que té per objectiu la reflexió i valoració de l’activitat. Durant el curs es fan diversos intercanvis d’obsequis per tal d’afavorir les relacions afectives.