ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

L’escola Joc de la Bola és un centre públic, depenent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que acull alumnat des de P3 d'Educació Infantil fins a sisè d'Educació primària.

El centre té com a objectiu fonamental potenciar que els seus alumnes desenvolupin totes les seves capacitats per arribar a ser persones autònomes, segures de si mateixes, crítiques, respectuoses amb el medi ambient, tolerants, solidaris vers els altres i integrats en la nostra societat.

El català com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge, treballa la llengua castellana amb especial atenció, la llengua anglesa és la nostra llengua estrangera i fem una introducció a la llengua alemanya.

Treballem perquè les capacitats individuals dels nostres alumnes els permeti assolir les competències programades en el Projecte Curricular en totes les àrees.

Som un centre innovador, amb tradició de treball en equip, amb iniciatives per a millorar la nostra tasca docent, fet aquesta que ens porta a participar i tenir en marxa diversos projectes d'innovació.

Som una Escola Verda que es manifesta compromesa amb el medi ambient, fent que la practica docent i el dia a dia, sigui respectuós amb el nostre entorn.

Formem part de la Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO, participant en diversos projectes d'àmbit nacional i de cooperació internacional.