ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

ESCOLA JOC DE LA BOLA :: Projectes

Educació Assistida amb animals

PROJECTE:

El gos de teràpia. Una nova oportunitat d’aprendre en un entorn ordinari.

Projecte subvencionat per la Diputació de Lleida
(LA CANDI I EL TRÈVOL. Dibuix realitzat per un alumne amb TEA)

Des del curs 2013-14 es duu a terme en el nostre centre, en col·laboració amb un altre centre, el projecte “El gos de teràpia. Una nova oportunitat d’aprendre en un entorn ordinari” per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes adscrits a la UAL-USEE.

El primer curs escolar va estar subvencionat per l’empresa farmacèutica BAYER i des de llavors i fins a l’actualitat per la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Aquest projecte forma part del que s’anomena Educació Assistida amb Animals dins del marc de les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) i que consisteix en la participació d’animals, que en el nostre cas són gossos, en intervencions educatives per tal de promoure la salut i el benestar de la persona.

Però, què són les Intervencions Assistides amb Animals?

Les IAA són programes dissenyats per promoure millores en la funció física, social, educacional, emocional i/o cognitiva de la persona; dirigits, desenvolupats i avaluats per un professional de la salut o de l’educació.

Les IAA pretenen millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de tot el seu cicle vital. Afavoreixen la creació d’un vincle emocional entre la persona i l’animal de teràpia. Aquest vincle ajuda a desenvolupar i millorar les habilitats motrius, cognitives, comunicatives i emocionals dels infants o els adults que hi participin.

Les Intervencions Assistides amb Animals engloben:

  • Activitats Assistides amb Animals: Activitats lúdiques que promouen el vincle entre els gossos i els usuaris als quals van dirigides.
  • Teràpia Assistida amb Animals: On hi participen professionals de l’àmbit sanitari i tenen uns objectius terapèutics establerts, amb una metodologia ben definida i que pretenen la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris.
  • Educació Assistida amb Animals: On hi participen professionals de l’àmbit educatiu o psicopedagògic, dirigides a nens i nenes que presenten necessitats educatives especials.


Quins són els nostres objectius?

  1. Introduir les IAA com a nova eina metodològica d’atenció a la diversitat dins d’un Centre educatiu ordinari.
  2. Oferir un nou element motivador (els gossos de teràpia) que afavoreixi l’adquisició de nous coneixements i habilitats en el nostre alumnat.


Quines característiques conformen el nostre projecte?

El nostre projecte segueix amb la línia d’Educació Inclusiva per a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials i amb la finalitat d’introduir noves eines metodològiques d’atenció a la diversitat.

Les sessions es realitzen de forma grupal i individual amb una periodicitat quinzenal. Així com un treball d’aula específica sense animals amb el grup d’alumnes, per tal d’anticipar i donar continuïtat als aprenentatges realitzats.

Les sessions es duen a terme pels professionals de la UAL-USEE (dues mestres d’Audició i Llenguatge i un Educador d’Educació Especial)i l’equip d’ILERKAN (Tècnica especialista en Intervencions Assistides amb Animals i els gossos de teràpia)

A totes les sessions s’estableixen uns objectius de treball ben definits i adaptats a les característiques de l’alumnat als quals van dirigits. Les sessions consten d’una rutina d’inici, d’una o diferents activitats d’aprenentatge i una rutina de comiat.

La metodologia i l’avaluació de la intervenció es duu a terme de forma coordinada entre els professionals que hi participen.

 

Per què el nostre projecte és especial?

• Es desenvolupa dins el marc d’una escola d’educació infantil i primària ordinària i pública.

• És un Projecte pioner dins del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

• Segueix el criteri d’igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat.

• Està localitzat en el nostre entorn proper i divers ja que es tracta d’una escola d’àmbit urbà (Lleida, comarca del Segrià)