ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

ESCOLA JOC DE LA BOLA :: Projectes

Socialització de Llibres

Aquest procés està implantat i consolidat a l'escola des del curs 2001-02, amb el suport i l'assessorament de l'equip directiu del centre i la col·laboració del Claustre de professors.

Hi ha diversos motius que van donar impuls i han garantit el seu enfortiment. Suposa un estalvi econòmic important per les famílies. Permet treballar i fomentar valors que tant les famílies com l'escola consideren que són imprescindibles per als nens i nenes:

Compartir, no cal ser propietari exclusiu d'allò que es necessita.

Valorar, s'han de tractar bé les coses perquè durin en bon estat.

Respectar als companys que després utilitzaran el mateix material i potenciar els actius vers el respecte al medi ambient reutilitzant llibres. Amb l'estalvi de paper contribuïm a la sostenibilitat. La quota ha estat sempre la mateixa, rebut anual de 10 euros i s'abona durant el mes de febrer.