ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

A la nostra escola es duu a terme un projecte de grans i petits a l’àrea de llengua catalana, on els nens i nenes de Cicle Superior s’agermanen amb els infants de Cicle Inicial i fan lectures conjuntes de forma setmanal.

Aquest projecte està pensat per fomentar i millorar el procés lector establint uns lligams afectius, de col·laboració i ajuda entre dos alumnes de cursos diferents.

Dos cops a l’any l’alumnat fa una autoavaluació que té per objectiu la reflexió i valoració de l’activitat. Durant el curs es fan diversos intercanvis d’obsequis per tal d’afavorir les relacions afectives.