ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DIGITALProjecte Transformació
DIGITAL


Vídeo PresentacióL'escola JOC DE LA BOLA  va ser escollida com a centre pilot el curs 2018-2019 juntament amb 4 escoles més de la província de Lleida. Actualment som les úniques escoles que estem acabant el procés de transformació.

Per poder-lo portar a terme, l’escola ha rebut una dotació de material informàtic i tecnològic molt important per part del Departament d’Educació: Ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes, pissarres digitals, panells interactius, material de robòtica…

Una gran dotació que fa que actualment el nostre centre disposi d’un gran ventall de material tecnològic per poder treballar amb l’alumnat.

L’objectiu d’aquest projecte és aprofundir en la millora de la competència digital tant per part dels equips docents com per parts de l’alumnat.

  • Proposar metodologies d’aula per apoderar a l’alumnat del seu propi aprenentatge.
  • Dotar els centres educatius de recursos digitals que fomentin l’èxit educatiu de l’alumnat.
  • Proporcionar informació tècnica per l’ús dels recursos tecnològics dels que han estat dotats.
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències d’aula i establir aliances entre centres.
  • Afavorir que els alumnes assoleixin la competència digital, incentivant-ne la motivació mitjançant l'ús de tecnologies digitals.