ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
L'escola JOC DE LA BOLA el curs 2018-2019 ha estat seleccionada pel Departament d'Educació com a centre PILOT en el desplegament digital. 
L'objectiu del Programa d'innovació és afavorir que els alumnes assoleixin la competència digital, incentivant-ne la elmotivació mitjançant l'ús de tecnologies digitals,
i promoure'n les vocacions cientificotecnològiques, i també donar a conèixer les diferents vies d'integració de les tecnologies digitals.