ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

Aquest procés està implantat i consolidat a l'escola des del curs 2001-02, amb el suport i l'assessorament de l'equip directiu del centre i la col·laboració del Claustre de professors.

Hi ha diversos motius que van donar impuls i han garantit el seu enfortiment. Suposa un estalvi econòmic important per les famílies. Permet treballar i fomentar valors que tant les famílies com l'escola consideren que són imprescindibles per als nens i nenes:

Compartir, no cal ser propietari exclusiu d'allò que es necessita.

Valorar, s'han de tractar bé les coses perquè durin en bon estat.

Respectar als companys que després utilitzaran el mateix material i potenciar els actius vers el respecte al medi ambient reutilitzant llibres. Amb l'estalvi de paper contribuïm a la sostenibilitat. La quota ha estat sempre la mateixa, rebut anual de 10 euros i s'abona durant el mes de febrer.