ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

L'equip docent del centre considera que les famílies han de tenir un bon coneixement del projecte educatiu de l’escola que triaran per a l'educació dels seus fills i filles, la seva organització, la manera de treballar...  Considerem que la millor manera de fer-ho és visitant la nostra escola. D’aquesta manera, podreu conèixer de primera mà “què fem”,”com ho fem” i fer-vos una idea, durant una estona, de l'ambient del centre en què s’educaran els vostres fills en cas que escolliu la nostra escola. Podeu sol·licitar entrevista amb un membre de l'Equip Directiu del centre. Contacteu amb la secretaria del centre a través del telèfon 973 28 10 92. 

Aquest excepcional curs  el Departament d'Educació autoritza la realització de les jornades de portes obertes presencials en els centres educatius en el marc del procés de preinscripció i matrícula per al curs escolar 2021- 2022.
Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i facilitar que els centres puguin organitzar les jornades de portes obertes de manera esglaonada, aquestes es poden fer en modalitat presencial durant el període que considerin adient els centres, sempre que adoptin les mesures organitzatives establertes en cada moment.

 

Els centres educatius han d’adoptar les mesures organitzatives següents:

  • Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
  • La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones.
  • Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
  • Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.
  • A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
  • Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.


La informació general referent a les preinscripcions per al curs 2021-2022 (pendent de publicació) la trobareu al web de la Generalitat de Catalunya, espai web del  Departament d'Educació. 

També trobareu informació a l'espai web de l'Institut Municipal d'Educació (àrees d'influència, la relació dels carrers amb la vinculació amb els centres educatius de Lleida...). Aquest espai web s'actualitzarà a mesura que es vagi avançant en aquest procés.